Karel Nejedly - terapeut duse i tela

Vaše dopisy - Petra - terapeutka metody RUŠ, konstelace

24. 12. 2010

....a k Rušce 2:
Seminář RUŠ 2 byl pro můj život přelomový. Už jsem neměla problémy v základních tématech jako vztahy s blízkými i vzdálenějšími lidmi, kteří patří do mého života, s tématy jako práce, peníze, zdraví apod. Ale našel se ještě jeden zastřešovací program, který bylo nutné vyrušit, abych mohla dosáhnout stavů rozšířeného vědomí, stavu osvícení, nekonečného klidu, hojnosti a poznání, že jsem nekonečná láska, čisté světlo ve všem a všechno ve mně, dosáhnout stavu jednoty.
Naučila jsem se být médiem, kdy jsem přesně sdělovala, co bylo za problém daného člověka. Pokud jsem byla médiem v slovensky mluvícím klientovi, hovořila jsem slovensky. Jako médium jsem měla jiná gesta, cítila jsem přesně to, co daný člověk. To byl hodně zajímavý zážitek.
Jsem Kájovi moc vděčná, že mne naučil tuto metodu a že ji stále zdokonaluje, aby byla práce efektivnější a rychlejší. Děkuji za možnost naplňovat své poslání - pomáhat lidem a vést je ke světlu a trvalé spokojenosti.

Děkuji!

Petra Částková
www.psychoterapeutka.eu
Copyright © Karel Nejedlý.
Obsah těchto internetových stránek podléhá ochraně autorských práv dle autorského zákona č. 121/2000 Sb.