Karel Nejedly - terapeut duse i tela

Vaše dopisy - Stella - terapeutka metody RUŠ

2. 6. 2011

Nádherný už júnový večer, plný lásky, porozumenia, vnútorného naplnenia.
Celý týždeň prežívam úžasné, šťastné dni s mojimi klientmi, ktorým sa mení ich svet. Navzájom sa robíme šťastnými. RUŚKA-je úžasná. Prichádzajú zaťažení problémami života, odchádzajú šťastní, tešia sa do ďalšieho života.
Ja vďačím že som vás spoznala, že ste, že ste mi dali do rúk taký úžasný nástroj šťastia, vnútorneho pokoja.
ĎAKUJEM,ĎAKUJEM,ĎAKUJEM.

3. 6.
.......dnes začala ďalšia ŠŤASTNÁ dušička chodiť po tomto nádhernom svete. Klientka sa vrátila po terapii spať s velikánskou kyticou. Mám ju pred sebou. Stále na ňu pozerám, myslím s vďačnosťou na vás a v srdi cítim nesmiernu lásku a radosť.

Stella Semjanová
terapeutka metody RUŠ
+421 910 485 406
Copyright © Karel Nejedlý.
Obsah těchto internetových stránek podléhá ochraně autorských práv dle autorského zákona č. 121/2000 Sb.