Karel Nejedly - terapeut duse i tela

REGRESNÍ TERAPIE


Jako terapeut regresní terapie (Hlubinné abreaktivní psychoterapie) jsem pracoval intenzivně 10 let.
Můj učitel je Ing. Andrej Dragomirecký.

Regrese znamená návrat do minulosti. Vše od tohoto okamžiku zpátky je minulost.

Jestliže TEĎ mě bolí hlava a přitom TEĎ není žádná zjevná příčina fyzická ani psychická (například nikdo mě neuhodil do hlavy ani mi tím nevyhrožuje), pak je logické, že bolest mé hlavy vznikla někdy dříve. A je jedno, jestli včera, nebo před deseti lety, anebo ještě dřív.
Tento princip platí nejen pro bolest hlavy, ale i pro jakýkoli jiný nepříjemný pocit fyzický (i nemoce), i psychický (nepříjemné emoce).

Velmi často vznikly příčiny jakýchkoli současných problémů v dětství a někdy ještě dříve.
Příčin jednoho problému bývá na časové stopě více. Je potřeba všechny najít a vyřešit; zároveň dochází k pochopení, uvědomění si příčin a souvislostí.

Popíšu vám věcně techniku regresní terapie:

Terapeut s klientem společně pojmenují problém. Klient má po celou dobu terapie zavřené oči (může použít i šátek a podobně), terapeut vede klienta celou dobu, každý krok.

Na začátku klient vypráví situaci, kdy v poslední době měl onen pojmenovaný problém. Tato událost z poslední doby se nazývá STARTOVACÍ. Vypráví V PŘÍTOMNÉM ČASE - to je velmi důležité! Přitom se mu zjitří nepříjemné pocity, které při tom problému ve skutečnosti měl. Přes takto zjitřené pocity vede terapeut klienta přesnými otázkami ("Kdy jste měl tento pocit dříve?" nebo "Nalezněte příčinu tohoto pocitu" a podobně) do situace, která je skutečnou příčinou současného, pojmenovaného problému.
K jednomu problému se zpravidla váže více PŘÍČINNÝCH událostí. Je třeba ke všem postupně dojít.
Následuje "vyčištění" všech nalezených příčinných situací od nepříjemných pocitů. Jak emočních, tak tělesných. Když jsou všechny příčinné události vyčištěny, vede terapeut klienta do STARTOVACÍ události ("Kdy v poslední době"). Tato situace se nikdy nečistí, slouží jako KONTROLA (jako zpětná zkouška příkladu v matematice), jestli jsou na časové stopě v minulosti vyřešeny všechny PŘÍČINY nepříjemných pocitů. Pokud ano, pak při tomto kontrolním procházení STARTOVACÍ událostí klient zjistí, že je mu minimálně lhostejná, většinou má příjemné pocity. Pokud však má ve STARTOVACÍ události stále, byť jen jeden, jediný nepříjemný pocit, takhle malinký, pak není dočištěna některá příčina v minulosti. Je potřeba ji najít a vyčistit. To se dělá tak dlouho, až je STARTOVACÍ událost zcela bez nepříjemných pocitů – čistá. Klienti často říkají "Jakoby to vyprávěl někdo jiný", "Je to jako film", "Mám pocity euforie!".

Někteří regresní terapeuti pracují intuitivně, ne tak "technicky", jak uvádím. To je v pořádku, pokud jsou jasné výsledky: když vyprávíte kteroukoli PŘÍČINNOU událost v přítomném čase (nahlas či v duchu), tak tam NESMÍTE mít ani náznak nepříjemného pocitu, jak tělesného, tak emocí. Pokud tam něco nepříjemného zůstalo, není to dočištěné, není to správně dokončené. V konečném efektu může být klientovi po nesprávně vedené regresní terapii pěkně mizerně.
Takoví klienti chodí pak ke mně. Metodou RUŠ zjitřené situace dočistíme a oni žasnou, jak je nepříjemnost pryč během pár minut. Pokud bych pracoval regresní terapií, znamenalo by to několik hodin intenzívní práce.Copyright © Karel Nejedlý.
Obsah těchto internetových stránek podléhá ochraně autorských práv dle autorského zákona č. 121/2000 Sb.